Informácie o Chorvátsku

Potrebné turistické doklady

     Pri návšteve Chorvátskej republiky musia mať cudzí štátni príslušníci platný cestovný pas alebo nejaký iný platný doklad totožnosti. Vstupné a tranzitné víza pre Chorvátsku republiku sa vydávajú na ambasádach a konzulátoch CHR a ne medzinárodných hraničných prechodoch.

     Osoby, ktoré riadia motorové vozidlá, musia vlastniť platný vodičský preukaz a technický preukaz vozidla, zelenú kartu ako potvrdenie o povinnom poistení vozidla a splnomocnenie, ak vozidlo neriadi jeho majiteľ.

     Čo sa týka colných náležitostí, môžu okrem neobmedzenej osobnej batožiny cudzí štátni príslušníci pri vstupe do CHR po prihlásení priviezť bezplatne aj technické zariadenia, kempingové vybavenie, plavidlá a ich vybavenie. Prevážanie domácich miláčikov je povolené s platným potvrdením o očkovaní a veterinárnej  prehliadke.

Komunikácie

Komunikácia telefónom a mobilom

     Medzinárodná predvoľba pre Chorvátsko je +385. K dispozícii sú traja mobilní operátori s poskytovaním služieb roamingu pre mnohých poskytovateľov GSM služieb po celom svete:
 • T-mobile +385(0)981550
 • VIPNet +385(0)917700
 • Tele2 +385(0)951000444
     Na medzinárodné hovory je najlacnejšia služba 'Qbon-a'. Hovor môžete vykonať s ktoréhokoľvek fixného telefónu pomocou bonov (kreditov) v hodnote 25, 100 a 200 kún, ktoré dostanete na predajných miestach ako sú kiosky s novinami, poštové úrady, hotely alebo predajne s bežným tovarom. Pracovný čas poštových úradov počas turistickej sezóny vo väčších mestách je predĺžený až do 22. hodiny, dokonca aj cez víkend.
 
Užitočné čísla:
 • 194 – Prvá pomoc
 • 193 - Hasiči
 • 192 - Polícia
 • 18981 – Všeobecné informácie
 • 11888 – Informácie o predplatnom
 • 11802 – Medzinárodné informácie pre predplatiteľov
 • 18166 – Meteorologické informácie
 • 1987 – Pomoc na ceste

Internetová komunikácia

     Použitie internetu je základnou súčasťou turistických služieb každého hotela a ubytovania v súkromí. Najvýhodnejší mobilný internet ponúka operátor Tele2, ktorého jednoduchý a rýchly prístup na internet sa dá využívať prostredníctvom kreditov ktoré kúpite v Tele2 web shope alebo TELE2 centre, predajniach potravín Konzum, novinových stánkoch Tisak, Tisak Media, iNovine, Slobodna Dalmacija... Stále častejšie sú aj služby 'HotSpot', kde sa na označených miestach dá požívať verejne prístupný bezdrôtový internet: v hoteloch, jachtových prístavoch, caffebaroch a podobných miestach.

Bezpečnosť

     Chorvátsko je bezpečná a civilizovaná krajina pre všetkých občanov a ľudí dobrej vôle s dočasným pobytom na svojom území. Tomu napomáha aj vysoká úroveň práce bezpečnostných a poriadkových služieb. V prípade neželaných a nepredvídateľných okolností Vám za účelom poskytnutia zákonnej ochrany a bezpečnosti odporúčame kontaktovať službukonajúcu políciu na telefónnom čísle  – 92.

Mena v Chorvátsku

     V Chorvátskej republike je meno chorvátska kuna. V obehu sú bankovky v hodnote 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 a  1000 HRK, ako aj mince v hodnote od 1, 2, 5 alebo 25 kún. Mincami nižšej hodnoty sú lipy, pričom v obehu sú mince v hodnote 1, 2, 5, 10, 20 a 50 lipa.

     Výmena druhých mien za kuny je dostupná na každom kroku - v bankách, poštách, cestovných kanceláriách hoteloch a kempingoch.